د ټکنالوجۍ په مرسته حل لارې

موږ دهغه ټکنالوجۍ چې د خلکو په خپله ژبه او د دوی د اړتیا سره برابره وي د خلکو سره يې د نښلولو ډیر لېواله یو. د دغه فکر پر اساس، موږ د قاموسونو د یوه معاصره او ځیرمن سیسټم پر جوړولو کار کوو. د دغه سیټم له لاری به موږ د پښتو – انګریزی او انګریزی – پښتو ته تر ټولو ستر...

ټکنالوجۍ

د ټکنالوجۍ مرستې دځلان ټیم لخوا د ځلان معلوماتي ټکنالوجۍ مسلکی غړي لیواله دې چې د دوی د توان سره سم د ټکنالوجۍ مرسته و هرهغه مثب بدلون را وړنکي مؤسیسی او اشخاصو ته وړاندې کړی چې په ټولنه کې يې هڅې د تعلیم او زده کړی پرمختګ باندی وي. په دی وروستیو کې زموږ مسلکی غړیو د...