انټرنیټې زده کړې

د ټکنالوجۍ په مرسته ټولنې په ریښتیا بدلون راوستلای شي او موږ پر دغه حقیقت ټینګ باور لرو. موږ به په راتلونکې کی د پروګرامینک بشپړانلاین، متعاملی او بی ساری کورس په پښتو ژبه خپور کړو. د دغه کورس له لاری به زده کوونکې وتوانېږی ترڅو کوډ لیکنه په ژوندی او عملی بڼه زده کړي....