انټرنیټې زده کړې

د ټکنالوجۍ په مرسته ټولنې په ریښتیا بدلون راوستلای شي او موږ پر دغه حقیقت ټینګ باور لرو. موږ به په راتلونکې کی د پروګرامینک بشپړانلاین، متعاملی او بی ساری کورس په پښتو ژبه خپور کړو. د دغه کورس له لاری به زده کوونکې وتوانېږی ترڅو کوډ لیکنه په ژوندی او عملی بڼه زده کړي....

eLearning

Technology can truly transform communities, and we strongly believe in this fact. We will be releasing the first ever fully online interactive programing course in Pashto, with the ability to learn programing by live coding websites. The course will cover fundamentals...

د ټکنالوجۍ په مرسته حل لارې

موږ دهغه ټکنالوجۍ چې د خلکو په خپله ژبه او د دوی د اړتیا سره برابره وي د خلکو سره يې د نښلولو ډیر لېواله یو. د دغه فکر پر اساس، موږ د قاموسونو د یوه معاصره او ځیرمن سیسټم پر جوړولو کار کوو. د دغه سیټم له لاری به موږ د پښتو – انګریزی او انګریزی – پښتو ته تر ټولو ستر...

Technology Solutions

We are passionate about connecting people to technology that is in their own language and in line with their present needs. With this in mind, we are currently developing a cutting-edge platform for dictionaries. Through this platform, we will collect and combine the...