د زیانمن شوو دپاره زده کړه

ځلان بنسټ په جنګ ځپولو سیمو کې د بی وزلو ماشومانو  تعلیم ته لاس رسی لپاره مرستي ته وقف دی.   زموږ ددی هلوځلو په لړ کې مو په دی وروستیو کې د هڅې مؤسیسی سره په همکاری دوه یتیم ماشومان (فاطمه او عزت الله) په شخصی مکتب کې شامل کړي او ددوی د ۱۲ کالو د مکتب لګښتونه مو په غاړه اخیستي دي. د دی ترڅنګ ځلان بنسټ په فعال ډول په ټولنه کې د نفوذ لرونکو او مثبت بدلون راوړونکو په واسطه د غریبو ماشومانو د ښوونځې لګښت په غاړه اخلې چې په هغه کې د زده کړی توکې، قرطاسیه او داسی نورو اړینو لګښتونو لپاره محدوده مالې مرسته چمتو کول شامل دي. د هڅې مؤسیسی او د دوی ژوند بدلوونکی کار په اړه تاسو د دوی ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.